image

«Ганза-Україна»

Приватне акціонерне товариство
Продукція кращих
світових і вітчизняних виробників -
за оптимальними цінами!

Головна

Інформація про емітента

Повне найменування Приватне акціонерне товариство «Ганза-Україна»
Скорочене найменування ПрАТ «Ганза-Україна»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 19090323 ЗКНГ / код за КВЕД 46.73; 20.30; 47.52; 47.59; 71.11; 71.12
Статутний капітал, грн. 5231250,00 грн    

Місцезнаходження

Країна Україна Область Дніпропетровська
Місто Дніпро Район  
Вулиця Гостомельська Будинок 2 Індекс 49006
Звя зок
Телефон 0562 38 49 00
Факс 0562 38 49 00
E-mail post@ganza.com.ua
Контактна особа Школьник Сергій Валерійович

Дані державної реєстрації

Документ Серія Номер запису Дата проведення державної реєстрації
Свідоцтво А01 1224120 0000 004813 24.07.1998р.
Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради

Інформація про посадових осіб 

Керівник
Прізвище, ім я, по батькові Школьник Сергій Валерійович
Посада директор
Головний бухгалтер Овадович Світлана Леонідівна
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ
Цінні папери - акції
Дата реєстрації випуску цінних паперів 23 вересня 2010 р.
Реєстраційний номер випуску цінних паперів 121/04/1/10
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів UA4000092639
Характеристика цінних паперів прості іменні
Номінальна вартість одного цінного папера Сто двадцять п ять гривень 00 копійок
Загальний обсяг випуску цінних паперів за номінальною вартістю 5231250,00 (п ять мільйонів двісті тридцять одна тисяча двісті п ятдесят) гривень 00 копійок
Загальна кількість цінних паперів у випуску Сорок одна тисяча вісімсот п ятдесят штук
Права власників цінних паперів на управління Згідно статуту та чинного законодавства
Права власників цінних паперів на одержання доходу Згідно статуту та чинного законодавства
Інші права власників цінних паперів Згідно статуту та чинного законодавства

1