image

«Ганза-Україна»

Приватне акціонерне товариство
Продукція кращих
світових і вітчизняних виробників -
за оптимальними цінами!

Загальна інформація про емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

 

І Загальні відомості

1. Повне найменування емітента - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАНЗА-УКРАЇНА»

2. Код за ЄДРПОУ  – 19090323

3. Місцезнаходження - Україна, 49006, м. Дніпро, вул. Гостомельська, б. 2;

4. Міжміський код, телефон та факс – (0562) 38-49-00, 38-49-10

5. Електронна поштова адреса   - mail@ganza.dp.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації – www.ganza.dp.ua

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ цього Положення – Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв.

 

ІІ Текст повідомлення

23 квітня 2014 року загальними зборами акціонерів приватного акціонерного товариства «Ганза-Україна» (ідентифікаційний код 19090323)  (протокол № 23/04/14  від 23.04.2014р.) було прийнято рішення про припинення (ліквідацію) Сімферопольської філії приватного акціонерного товариства «Ганза-Україна»  (95022, м. Сімферополь, вулиця Глінки,
буд. 67-Г; ідентифікаційний код 25632116) в зв’язку з відсутністю економічної доцільності існування та здійснення господарської діяльності.

Інформація про функції, які виконувала філія – оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням.

 

ІІІ  Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

 

2. Найменування посади – директор Школьник С.В.

                                                             28.04.2014р.»

 

 

Директор ПрАТ «Ганза-Україна»                                             С.В. Школьник