image

«Ганза-Україна»

Приватне акціонерне товариство
Продукція кращих
світових і вітчизняних виробників -
за оптимальними цінами!

2015 Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАНЗА-УКРАЇНА»

(місцезнаходження: Україна, 49006, м. Дніпропетровськ, вул. Кабардинська, б. 5; 
код ЄДРПОУ 19090323)  повідомляє, що 24 грудня 2015 року о 10.00 за адресою:
м. Дніпропетровськ, вул. Кабардинська,  б. 2  у приміщенні залу засідань (2 –й поверх) відбудуться позачергові загальні збори акціонерів.

 

Порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів

  1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів товариства, обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
  2.  Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів товариства.
  3. Прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства, внесення змін та доповнень до Статуту Товариства в частині зміни місцезнаходження Товариства; державна реєстрація змін до Статуту.

 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 18.12.2015р.

Реєстрація учасників зборів буде проводитись 24 грудня 2015 року за адресою проведення зборів  (м. Дніпропетровськ, вул. Кабардинська, 2, зал засідань, 2-й поверх) 
з 09.30  годин до 09.50 годин за переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24 годину 18.12.2015р.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати паспорт, а представникам акціонерів — паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів: для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, та внесення пропозицій щодо питань, включених до порядку денного, звертатися в робочі дні з 9.00 до 18.00  за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Кабардинська, б. 2,  кімната № 1. В день проведення загальних зборів - у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер приватного акціонерного товариство «Ганза-Україна» - Овадович Світлана Леонідівна.

 

    Телефон для довідок: (0562) 38-49-44.

 

 

Директор ПрАТ «Ганза-Україна»                                             С.В. Школьник