image

«Ганза-Україна»

Приватне акціонерне товариство
Продукція кращих
світових і вітчизняних виробників -
за оптимальними цінами!

2013 позачергові загальні збори

 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАНЗА-УКРАЇНА»

(місцезнаходження: Україна, 49006, м. Дніпропетровськ, вул. Кабардинська, б. 5; 
код ЄДРПОУ 19090323, надалі - Товариство)  повідомляє, що 11 липня 2013 року о 12.00 за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Кабардинська,  б. 5  у приміщенні залу засідань (2 –й поверх) відбудуться позачергові загальні збори акціонерів.

 

Порядок  денний позачергових загальних зборів акціонерів 

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Про обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Розгляд питання про необхідність звернення Товариства до ПАТ «АКТАБАНК» з клопотанням про отримання кредиту в зв’язку з необхідністю поповнення обігових коштів та розгляд питання про забезпечення за кредитом.

5. Розгляд питання про надання повноважень  директору Товариства на укладання та підписання кредитного договору з ПАТ «АКТАБАНК» та інших супутніх документів.

6. Прийняття рішення про укладення ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ГАНЗА-УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 19090323, далі  - Товариство) з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИМ БАНКОМ «ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ 14360570 (далі — ПриватБанк), договору про надання кредиту для поповнення обігових коштів, сплати судових витрат (далі – кредитний договір). Звернення до акціонерів Товариства з проханням укласти з ПриватБанком в забезпечення виконання зобов’язань Товариства за кредитним договором договір поруки.

Надання повноважень директору на підписання від імені Товариства необхідних документів для оформлення кредиту, підписання від імені Товариства кредитного договору, та інших супроводжуючих правочини документів.

7. Вирішення питання про попереднє схвалення значних правочинів Товариства та правочинів із заінтересованістю, що можуть вчинятись на протязі 2013 року та в січні-липні 2014 року (протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення).

 

Дата складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів - 31.05.2013р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 05.07.2013р.

Реєстрація учасників зборів буде проводитись 11 липня 2013 року за адресою проведення зборів  (м. Дніпропетровськ, вул. Кабардинська, 5, зал засідань, 2-й поверх)  з 11.30  годин до 11.50 годин за переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24 годину 05.07.2013р.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати паспорт, а представникам акціонерів — паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, та внесення пропозицій щодо питань, включених до порядку денного, звертатися за адресою: м. Дніпропетровськ,
вул. Кабардинська, б. 5,  кімната № 7. В день проведення загальних зборів - у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер приватного акціонерного товариство «Ганза-Україна» - Овадович Світлана Леонідівна.

 

    Телефон для довідок: (0562) 38-49-44.

 

Директор ПрАТ «Ганза-Україна»                                             С.В. Школьник 

 

Опублікована інформація розміщена в Бюлетені «Відомості НКЦПФР» № 106 від 10.06.2013р.